Feedback

Vital Statistics

Nasjonal digital læringsarena

(UCBlt6T8B0mmvDh3k5q7EhsA)
UCBlt6T8B0mmvDh3k5q7EhsA YouTube channel image

Is this your channel?

why should I claim my channel?

About This Creator

Channel profile viewed 0 time since 11/11/2017.

YouTube Vital Stats

VIEWS
LIFETIME VIEWS*
4,479,043
LAST MONTH'S VIEWS*
118,951
SUBSCRIBERS
LIVE SUBSCRIBERS*
8364
LAST MONTH'S SUBSCRIBERS*
188
VIDEOS
TOTAL # OF VIDEOS*
776
VIDEOS ADDED*
 

See which channels rank the best
for metrics like these:

Social Followers

Login to VideoAmigo to
view other social platform data

or

Create Your Free Account Now

Create a VideoAmigo account to see the links to this channel’s other social media pages on mouse over.

100%x100%

See which
Channels
Rate the Best

Video Posting Schedule

One Video
Two Videos
Three or More
See this
week’s top
5,000
YouTube
music videos!

Recent Activity*

Nasjonal digital læringsarena uploaded a video and added to Studieteknikk 6 days ago
495 views


Nasjonal digital læringsarena uploaded a video and added to Mediefag 3 weeks ago
27 views

Vignetten har utviklet seg gjennom uttrykkshistorien, slik andre medieuttrykk har gjort det. I starten var den kun en plakat med typografi. Nå er den en liten historie i...


Nasjonal digital læringsarena uploaded a video and added to Mediefag 3 weeks ago
53 views

Hvordan gjennomfører man en flerkameraproduksjon? Vi gir deg noen gode tips og råd til hvordan du setter opp og gjennomfører en videoproduksjon med flere kamera. Du f...


Nasjonal digital læringsarena uploaded a video and added to Mediefag 4 weeks ago
251 views

Mange grep brukes for å bygge opp en merkevare. Her får du presentert en hel rekke. Lasse Smedsvig forteller hvordan frisørkjeden Cutters ble etablert og lansert.


Nasjonal digital læringsarena uploaded a video 4 weeks ago
202 views

Julie Bjørnstad forteller litt om arbeidsoppgavene til en pilotskolemedarbeider i NDLA. Søk på stillingen i dag: https://om.ndla.no/ For skoleåret 2019/2020 har Bruk...


Most Viewed Videos*

189,481 views6 years ago
167,743 views6 years ago
151,961 views6 years ago
132,969 views6 years ago
115,223 views6 years ago
108,557 views3 years ago

Recent Activity*

Want to see recent Facebook

activity here and in other

VideoAmigo reports?

Add the Channel’s Facebook handle.

Recent Activity*

Want to see this channel’s recent

Facebook activity here

and in other VideoAmigo reports?

Log In and add the Channel’s Facebook handle.

Recent Activity*

This channel has been claimed

and the owner has not shared their

Facebook handle.

Log In to submit a Facebook account for this channel.

Recent Activity*

This channel has been claimed

and the owner has not shared their

Facebook handle.

If you know the channel’s Facebook account name, you can submit it below.
We will confirm the account information before adding it to the system.

Compare Nasjonal digital læringsarena Performance to a Narrow Competitive Set
To

Want to see competitive channels on the chart?
Add them here.

Monthly Growth: Nasjonal digital læringsarena
Monthly View Growth Rate
Monthly Subscriber Growth Rate
To

VideoAmigo allows you to compare knitters to knitters,comedians to comedians. We show you valuable analysis and comparison within one of those 'topics'.

Search for and select the topic that best fits the channel:

Searching...
An error has occurred. Please refresh the page and try again.
Search for another channel: