Feedback

Vital Statistics

Daniel Tiger's Kvarter

(UCfmJkXpF2WB-qLuB66aorQA)
UCfmJkXpF2WB-qLuB66aorQA YouTube channel image

Is this your channel?

why should I claim my channel?

About This Creator

Channel profile viewed 0 time since 11/11/2017.

YouTube Vital Stats

VIEWS
LIFETIME VIEWS*
57,633,773
LAST MONTH'S VIEWS*
1,761,507
SUBSCRIBERS
LIVE SUBSCRIBERS*
68275
LAST MONTH'S SUBSCRIBERS*
1,706
VIDEOS
TOTAL # OF VIDEOS*
201
VIDEOS ADDED*
 

See which channels rank the best
for metrics like these:

Social Followers

Login to VideoAmigo to
view other social platform data

or

Create Your Free Account Now

Create a VideoAmigo account to see the links to this channel’s other social media pages on mouse over.

100%x100%

See which
Channels
Rate the Best

Video Posting Schedule

One Video
Two Videos
Three or More
See this
week’s top
5,000
YouTube
music videos!

Recent Activity*

Daniel Tiger's Kvarter uploaded a video 1 day ago
5,817 views

Daniel och Madelina leker med kvarteren i skolan men de vill alla bygga något annat. De frågar lärare Harriet för att hjälpa till med att lösa problemet, men hon be...


Daniel Tiger's Kvarter uploaded a video 3 days ago
25,116 views

Daniel bryter oavsiktligt en av hans leksaksvagns hjul medan han spelar. När mamma är för upptagen för att hjälpa Daniel sätta hjulet på igen berättar hon att han...


Daniel Tiger's Kvarter uploaded a video 5 days ago
25,970 views

Daniel spelar "cirkus" på lekplatsen med sina vänner, men Margaret håller på att avbryta. Mamma och pappa uppmuntrar Daniel att hitta ett sätt att inkludera henne, o...


Daniel Tiger's Kvarter uploaded a video 1 week ago
29,677 views

Daniel har roligt att spela "restaurang" med O och Kattis, men de fortsätter att bli avbrutna av Margreth, som är väldigt nyfiken och vill spela också. Hon håller oc...


Daniel Tiger's Kvarter uploaded a video 1 week ago
149,826 views

Daniel är fortfarande inte van att ha den nya babyen runt. När prins onsdag kommer över att leka blir Daniel frustrerad eftersom hans vän vill leka med barnet iställ...


Most Viewed Videos*

9,108,088 views3 years ago
5,649,146 views3 years ago
2,306,721 views1 year ago
1,760,315 views1 year ago
1,632,470 views1 year ago
1,501,916 views3 years ago

Recent Activity*

Want to see recent Facebook

activity here and in other

VideoAmigo reports?

Add the Channel’s Facebook handle.

Recent Activity*

Want to see this channel’s recent

Facebook activity here

and in other VideoAmigo reports?

Log In and add the Channel’s Facebook handle.

Recent Activity*

This channel has been claimed

and the owner has not shared their

Facebook handle.

Log In to submit a Facebook account for this channel.

Recent Activity*

This channel has been claimed

and the owner has not shared their

Facebook handle.

If you know the channel’s Facebook account name, you can submit it below.
We will confirm the account information before adding it to the system.

Compare Daniel Tiger's Kvarter Performance to a Narrow Competitive Set
To

Want to see competitive channels on the chart?
Add them here.

Monthly Growth: Daniel Tiger's Kvarter
Monthly View Growth Rate
Monthly Subscriber Growth Rate
To

VideoAmigo allows you to compare knitters to knitters,comedians to comedians. We show you valuable analysis and comparison within one of those 'topics'.

Search for and select the topic that best fits the channel:

Searching...
An error has occurred. Please refresh the page and try again.
Search for another channel: